Anunt pentru examenul de promovare in functia de asistent medical debutant

07.05.2015

◄ Înapoi

ANUNT

Conducerea Institului National de Neurologie si Boli Neurovasculare - Bucuresti, organizeaza in ziua de 20 MAI 2015 ora 11:00 la sediul unitatii Biblioteca, examenul de promovare din functia de dbutant pentru personalul care intruneste conditiile de vechime de minim 6 luni din cadrul sectiei CI Neurochirurgie, ATI Post operator Neurochirurgie si Neurologie

Examenul de promovare in cazul persoanelor incadrate in functiile de debutant se face in conditiile legii, prin sustinerea unei probe scrise, tip Grila, stabilitate de comisia de concurs.

Modalitatea de Desfasurare a examenului


 • In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii:
 • cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;
 • abilitati de comunicare;
 • capacitate de sinteza;
 • complexitate, initiativa, creativitate.
 • Comisia de examinare stabileste ponderea din nota finala a fiecarui criteriu
 • Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul de notare.
 • Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 • Rezultatele examenului de promovare se afiseaza la sediul autoritatii sau institutiei publice, precum si pe pagina de internet a acesteia, dupa caz, in termen de doua zile lucratoare de la data sustinerii acestuia.
 • Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune cotestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
 • Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea sau proba practica, iar rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei sau autoritatii publice in doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Pentru examenul de promovare din functia de
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

Partea1

 • Proces de ingrijiri. Rolul si functiile asistentei medicale generaliste.
 • Nevoile fundamentale si dimensiunile bio-psiho-sociale, culturale si spirituale dupa Abraham Maslow si modelul conceptual al Virginiei Henderson.
 • Procesul de nursing. Cunoasterea etapelor procesului de ingrijire. Plan de ingrijire cu aplicatii practice.
 • Cunoasterea normelor sanitare antiepidemice din sistemul de sanatate privind metodele de prevenire si tehnici de interventie (asepsie si antisepsie).
 • Metode de protectie a personalului in timpul actului medical.
 • Supravegherea pacientului. Masurarea si notarea functiilor vitale.
 • Alimentatia pacientului.
 • Rolul delegat al asistentei medicale in administrarea medicamentelor.
 • Rolul propriu si delegat al asistentei medicale in efectuarea recoltarilor de sange, urina, exudat, faringian, varsaturi, scaun, etc.
 • Rolul propriu al asistentei medicale in efectuarea urmatoarelor acte medicale: spalaturi, sondaje vezicale, punctii, clisme.

Partea a II-a
 • Simptomatologie si conduita de urgenta in insuficienta respiratorie acuta.
 • Simptomatologia si conduita de urgenta in EPA.
 • Resuscitarea cardio-respiratorie.
 • Simptomatologia si conduita de urgenta in HDS.
 • Simptomatologia si conduita de urgenta in AVC.
 • Determinarea grupelor sanguine.
 • Transfuzia de sange.
 • Pregatirea preoperatorie.
 • Supravegherea postoperatorie si ingrijirile acordate pacientilor operati
 • Ingrijirea bolnavilor imobilizati la pat

BIBLIOGRAFIE
 • Urgentele medico-chirurgicale - Lucretia Titirica
 • Ingrijiri speciale acordate bolnavului - Lucretia Titirica
 • Tehnica ingrijirii bolnavului - Lucretia Titirica
 • Ordinul M.S. nr. 219/2009 privind gestionarea deseurilor
 • Ordinul M.S. nr. 916/2006 - norme de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
 • Ordinul M.S. nr. 261/2007 privind curatarea si dezinfectia, sterilizarea in unitatile sanitare.


Anunțul în format PDF

Tematica în format PDF