Anunt Examen promovare in Trepte si Grade superioare a personalului TESA din cadrul Birourilor Contabilitate, Runos, Administrativ si Compartimentului Achizitii Publice si Contractare

10.06.2015

◄ Înapoi

Conducerea Institutului National de Neurologie si Boli Neurovasculare –Bucuresti, organizeaza în ziua de 24 IUNIE 2015 examenul de promovare în Grade / trepte profesionale pentru personalul TESA cu studii superioare care întruneste conditiile conform legii.

Examenul de promovare se face în condiţiile legii, pe baza unei probe scrise, si a bibliografie propuse. In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei noteaza lucrearea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul va avea loc în ziua de Pe data de 24. 06.2015, ora 10,00 la sediul INNBN Biblioteca.

Bibliografie Propusă:
1. Legea Cadru 284/ 2010 privind salarizarea unitară a a personalului plătit din fonduri publice,Ordonanţa 70 / 2014 privind salarizarea personaluli din cadrul sistemului public sanitar în anul 2015, Ord. 83 /2014, privind salarizarea personaluli plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielile publice, Ordinul Ministrului 1470/ 2011, pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare din sectorul de stat, legea nr.6 / 1992 privind Concediului de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor.
2. Legea Contabilitati nr.82 / 1991, cu modificarile ulterioare, Legea 500 / 2002 privind finantele publice, Oug 1917 /2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea institutiilor publice, OMF 2021 / 2013 si OMF 845 /2015 pentru modificarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabila in institutiile publice, Omf 1792 / 2002 ptr. Aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea evidenta si raportarea angajamentelor evidenta si raportarea bugetelor.
3. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotarirea Guvernului nr. 9251/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitre publica din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.3412006. cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr 166012006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG 3412006,cu modificarile si completarile

Anunt în format PDF