Rezultatele selecției de dosare depuse pentru concursul de ocupare a postului de muncitor calificat treapta II electrician

06.08.2014

◄ Înapoi

 

Nr. NUME PRENUME NR. CERERE FUNCȚIA ADMIS/RESPINS
1 Humeniuc Florin 4505/24.07.2014 Electrician ADMIS

Proba scrisă va avea loc în data de 08.09.2014. Locul și ora de desfășurare a concursului vor fi anunțate în timp util prin afișarea la avizierul Situat la sediul Administartiv al INNBN București și pe site-ul www.innbn-bucuresti.ro.

 

PREȘEDINTE COMISIE
lnginer Munteanu Dan

Vezi anunțul complet în format PDF