Rezultatele verificării dosarelor depuse în vederea susținerii concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante

08.12.2014

◄ Înapoi

 

NR NUME PRENUME Nr. cerere FUNCȚIA pentru care s-a înscris Dosar ADMIS/RESPINS
1 Blegu Sanda 8081/26.11.2014 Registrator medical debutant ADMIS
2 Ogrezeanu Nicoleta 8082/26.11.2014 Infirmier debutant ADMIS

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de înscriere se depun în maxim două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor.

Proba scrisă va avea loc în data de 08.01.2015. Locul și ora de desfășurare a concursului vor fi anunțate în timp util, prin afișarea la avizierul situat la sediul Administrativ al INNBN București și pe site-ul www.innbn-bucuresti.ro .