Dotările spitalului

Structura oganizatorica a fost aprobata prin Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 89/2005 si cuprinde:

Structura oganizatorica
Secţia Clinica de NEUROLOGIE I 80 paturi
Secţia Clinica de NEUROLOGIE II 80 paturi
Compartimentul de recuperare neurologica 20 paturi
Unitatea de Urgenta Neurovasculara 20 paturi
Secţia Clinica de Neurochirurgie 75 paturi
Secţia Clinica de Anestezie Terapie - Intensiva 25 paturi
TOTAL 300 paturi

Conform statului de functiuni,in anul 2008 institutul are 392.5 posturi aprobate din care 310 ocupate si anume:

Posturi aprobate
medici si alt personal cu studii superioare 56
personal mediu sanitar 158,5
personal auxiliar sanitar 131
personal de administraţie 30
muncitori 17
TOTAL 392,5