Domeniul de aplicare Exceptii - Servicii de paza -CPV 79713000-5 (rev.2)

11.06.2014

◄ Înapoi

Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare, cu sediul in Bucuresti, sos. Berceru nr. lD - 12, sector 4, tel. 021/334.64.63, fax 021/334.64.63, cod fiscal 7548010, reprezentat de Dr. TOADER CORNELIU - Manager comunica pe aceasta cale, tuturor operatorilor economici interesati, urmatoarele:

  • In data de 20.06.2014 ora 11.00 se va organiza o procedura de achizitie publica - domeniul de aplicare Exceptii - cu scopul incheierii unui contract de prestari Servicii:

Servicii de paza - CPV 79713000-5 (rev.2)", "Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma"- CPV 79711000-1 (rev.2), "servicii de supraveghere" CPV 79714000-2, "servicii de patrulare" CPV 79715000-9.

  • Procedura se va organiza in conformitate cu PROCEDURA OPERATIONALA INTERNA<
  • Serviciile de paza -CPV 79713000-5 (rev.2)". , "Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma" - CPV 79711000-1 (rev.2), "servicii de supraveghere" CPV 79714000-2 "servicii de patrulare" CPV 79715000-9. sunt incluse in categoria celor cuprinse in Anexa 2B din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.
  • Documentatia de atribuire ce contine criterii de calificare si caietul de sarcini se pot obtine de la sediul autoritatii contractante cu titlu gratuit.

Pentru orice alte informatii va puteti adresa in scris sau telefonic la Comp. Achizitii Publice - Contractare tel. 021/334.64.63, fax 021/334.64.63, persoana de contact Ref. Spec. Irina Tudorache si Ref. spec. Humeniuc Vasile.

MANAGER: Dr. CORNELIU TOADER

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: Ec. LIGIA ZAMFIRA

 

Anuntul in format PDF