Anunt pentru examenul de promovare in functia de infirmier debutant

07.05.2015

◄ Înapoi

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Pentru examenul de promovare in functia de
INFIRMIER DEBUTANT

TEMATICA
1. Igiena spitaliceasca (igiena saloanelor, igiena individuala, igiena alimentatiei).
2. Dezinfectie - dezinsectie-deratizare in unitatile sanitare
3. Locul si rolul infirmierei in sistemul de ingrijire al pacientului
4. Codul etic al infirmierei
5. Statutul infirmierei
6. Nivelul de cunostinte si abilitati ale infirmierei
7. Dezbracarea si imbracarea pacientilor
8. Pregatirea patului cu pacient
9. Prevenirea escarelor de decubit
10. Servirea pacientului la pat
11. Trasportul pacientilor
12. Pozitiile pacientului imobilizat la pat
13. Metode de ingrijire a pacientilor imobilizati la pat.


BIBLIOGRAFIE

  • Ghidul infirmierei - Sora Lungu Nicolae
  • Tehnica ingrijirii bolnavului - Dr. Mozes Carol
  • Ordinul M.S. 916/2006 privind infectiile nosocomiale
  • Ordinul 219/2002 privind colectarea, transportul ti depozitarea deseurilor
  • Ordinul 261/2007 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

Tematica în format PDF