Rezultatele verificarii dosarelor - concurs electrician

15.01.2015

◄ Înapoi

Rezultatele verificarii dosarelor depuse in vederea sustinerii concursului organizat pentru ocuparea a 1 post vacant de Muncitor II Electrician in cadrul Compartimentului Muncitori Intretinere

NR NUME PRENUME NR. CERERE FUNCȚIA pentru care s-a înscris Dosar ADMIS/RESPINS
1 SURCEL MARIN 216 / 12.01.2015 Muncitor II - Electrician ADMIS

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun in maxim 1 zi lucratoare de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor.

Proba scrisa va avea loc in data 21 ianuarie 2015. La sediul Institutului National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti Soseaua Berceni nr. 10-12 sector 4 Bucuresti, Cladire Administrativ.ora 10,00. In cazul in care se modifica ora sau data se va anunta in timp util, prin afisarea la avizierul situat la sediul Administrativ al INNBN bucuresti si pe site-ul www.innbn-bucuresti.ro

Anunțul în format PDF