Anunt recrutare membru C.A. Unifarm

15.04.2015

◄ Înapoi

In conformitate cu O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Ministerul Sanatatii, in calitate de Autoritate Publica Tutelara, selectioneaza un numar de 2 membri reprezentanti ai Ministerului Sanatatii in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Unifarm S.A.
In acest sens, va inaintam anuntul privind recrutarea membrilor in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Unifarm S.A. cu rugamintea de a fi postat la avizierul unitatii precum si pe site-ul institutiei

În conformitate cu OUG 109/2011, Ministerul Sănătăţii, în calitate de Autoritate Publica Tutelara, selectioneaza un numar de 2 membri reprezentanti ai Ministerului Sanatatii in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Unifarm S.A.

Anuntul extins cuprinzand criteriile de selectie si lista documentelor ce trebuie depuse in vederea candidaturii, se gaseste pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii, la adresa www.ms.ro, sectiunea Informare > Noutati

Candidaturile cuprinzand documentele solicitate in anunt vor fi depuse la Directia Generale Resurse Umane, Juridic si Contencios - Birou Incadrari Personal.

Anunțul în format PDF