Ord. Ministrului Justiţiei 455/2006 - privind aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării

◄ Înapoi

Ord. Ministrului Justiţiei 455/2006 - privind aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării