LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)

◄ Înapoi

privind liberul acces la informațiile de interes public
(actualizată pana la data de 26 februarie 2002*)

 

EMITENT: PARLAMENTUL

*) Textul inițial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001. Aceasta este forma actualizată pana la data de 26 februarie 2002, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 544 din 12 octombrie 2001.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispoziții generale

ART. 1

Accesul liber şi neingradit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane şi autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României şi cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

vezi documentul complet în format PDF