HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002

◄ Înapoi

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 8 martie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României şi ale art. 23 alin. (2) din Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

vezi documentul complet în format PDF